Документи
Звіти
Звіт за результатами аудиту фінансової звітності за 2022 рік
СКАЧАТИ
Управлінський звіт 2022 рік
СКАЧАТИ
Звіт про фінансові результати 2022 рік
СКАЧАТИ
Звіт про рух грошових коштів за 2022 рік
СКАЧАТИ
Звіт про власний капітал за 2022 рік
СКАЧАТИ
Звіт про фінансовий стан (баланс) 2022 рік
СКАЧАТИ
Звіт про управління ФК «Минай» за 2021 рік
СКАЧАТИ
Звіт про рух грошових коштів за 2021 рік
СКАЧАТИ
Звіт про фінансовий стан (баланс) за 2021 рік
СКАЧАТИ
Звіт аудитора за результатами аудиту фінансової звітності за 2021 рік
СКАЧАТИ
Звіт про власний капітал за 2021 рік
СКАЧАТИ
Звіт про фінансовий стан (звіт про сукупний дохід) за 2021 рік
СКАЧАТИ
Інформація про виплати іншим клубам за 2021 рік
СКАЧАТИ
Звіт про управління ФК «Минай» за 2019 рік
СКАЧАТИ
Звіт про рух грошових коштів за 2020 рік
СКАЧАТИ
Звіт про фінансовий стан на 31 грудня 2020
СКАЧАТИ
Звіт про фінансові результати за 2020 рік
СКАЧАТИ
Інформація про виплати іншим клубам та посередникам
СКАЧАТИ
Звіт незалежного аудитора за результатами аудиту фінансової звітності за 2020 рік
СКАЧАТИ